Vi som arbetar på Lindevalls Rör AB

Mikael Lindevall

070-517 87 87

VD, delägare.

Karin Lindevall

070-250 67 36

Ekonomi, delägare. 

Magnus Hellgren

070-717 81 87

Arbetsledare och VVS-montör.

Tobias Källman

070-795 87 86

VVS-montör.

Emil Löfgren

070-767 87 86

VVS-montör.

Robert Johnson

070-770 87 86

VVS-montör.

Johan Cederblad

070-452 69 94

VVS-montör.

Shamil Putrus

070-764 87 86

VVS-montör

805
803